Plantar Vida. Arrelar la Pau

El lema del nostre DENIP 2018 ha estat Arrelar la Pau. Per això vam fer l’acte simbòlic de Plantar Vida. El dia 30 de gener, vam fer un acte simbòlic d’acollida de la nostra Olivera de la Pau. Finalment el dilluns 19, de febrer, vam fer la plantació en el lloc definitiu del nostra pati. Hi vam abocar les diferents terres portades dels nostres diferents llocs d’origen. Una mica de música i poesia.