Peticions dels alumnes a les institucions nacionals i internacionals

Tal i com preveia el projecte Enfortim Drets! FundiPau fa arribar a les institucions polítiques catalanes, espanyoles i internacionals, les peticions en relació amb la crisi de refugiats, fetes pels 300 alumnes que hi han participat.

Aquestes són les demandes dels estudiants:

Peticions alumnes – català

Peticiones alumnos – castellano

Students peticions – English