FundiPau

FundiPau som una ONG nascuda el 1983 que treballa per un món en pau.

A través d’una opinió pública cada cop més informada i activa impulsem tots aquells canvis culturals i estructurals que facin possible l’eradicació de la violència com a forma de relació entre les persones i els pobles.

Per fer-ho:

  • Oferim activitats i propostes d’educació per la pau com a via de substitució progressiva de la cultura de la violència per una cultura de pau (projectes de treball, tallers, exposicions, activitats i materials didàctics, cursos de formació, conferències, etc.).
  • Promovem la investigació per la pau per conèixer millor les causes de la violència i de les guerres i saber com podem evitar-les (jornades, seminaris, publicacions, etc.).
  • Realitzem campanyes de sensibilització social i pressió política que reclamin a les institucions i als governs compromisos cap al desarmament, la desmilitarització, la prevenció de conflictes, el ple respecte als Drets Humans i la promoció activa d’una cultura de pau.
  • Donem suport a persones i a grups que promouen la resolució pacífica dels conflictes.

Conscients de la necessitat de coordinació global per ser més eficaços en el nostre treball, formem part activa del moviment per la pau internacional com a membres de ICAN – Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes Nuclears – Premi Nobel de la Pau 2017, de la Campanya Armes Sota Control, de la Coalició sobre les Bombes de Dispersió,  de la Campanya Aturem els Robots Assassins, de l’International Peace Bureau, i de The Hague Appeal for Peace entre d’altres.

www.fundipau.org