El Correu per la Pau
(6 d'octubre de 2004)
 

 

El 26,7% del Pressupost de R+D per a programes militars

El govern espanyol proposa dedicar quasi tres vegades
més diners a recerca militar que a recerca bàsica

 La Fundació per la Pau i la Campanya “Per la pau, prou investigació militar!” presenten el seu Informe sobre els Pressupostos del 2005

El 26,7% de la despesa pública per a recerca científica correspon a programes militars, segons assenyala l“Informe 2005 sobre els Pressupostos per a R+D civil i militar a l’Estat espanyol” elaborat per la Fundació per la Pau i per la Campanya “Per la pau, prou investigació militar!”.

La quantitat dedicada a recerca militar (1.330,3 milions d’Euros) s’obté sumant el pressupost de recerca centralizat des del Ministeri de Defensa amb els avançaments a empreses que facilita el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, per al disseny i construcció de nou tipus diferents d’armament, segons apareix en el projecte dels Pressupostos Generals de l’Estat presentat pel govern per al 2005.

El pressupost per a recerca militar suposa quasi 3 vegades més que el dedicat a recerca científica bàsica, font principal de finançament de les Universitats i del CSIC; més de 5 vegades el dedicat a recerca sanitària; 22 vegades més que el dedicat a recerca agrícola i 31 vegades més que el dedicat a recerca oceanogràfica i pesquera.

Només 5 empreses vinculades a la indústria militar (EADS-CASA, Santa Bárbara Sistemas, SENER, Izar e ITP) s’emporten el doble de diners dels que, en conjunt, reben totes les Universitats i el CSIC per a R+D civil.

 

Incompliments de les promeses del PSOE

Aquests pressupostos són els primers elaborats pel nou govern del PSOE. Si bé suposa una aturada a l’increment dels programes de R+D militar i un augment per a la R+D civil, presenten diversos incompliments de les promeses que el PSOE va fer en el seu programa electoral.

En concret, i davant les constants denúncies expressades per la Campanya, científics i institucions de l’àmbit científic, el PSOE es va comprometre a:

. comptabilitzar com a despeses de R+D “les que realment siguin utilitzades per a aquests fins, reubicant les corresponents Despeses Militars destinades a la fabricació d’armament en el lloc adequat”

. incrementar “els fons públics de recerca i desenvolupament, referits a despeses no financeres (capítols 1-7) en un 25% anual”

Cap d’aquests compromisos s’ha concretat en l’esborrany de Pressupostos. En primer lloc, els avançaments a empreses pel desenvolupament de programes militars continuen apareixent dins dels diners gestionats pel Ministeri d’Indústria. En segon lloc, l’increment més important en el pressupost per a R+D és, precisament, en el capítol 8 (transferències a empreses). I, en canvi, els capítols 1-7 tan sols augmenten un 6,3%.

Per a la Fundació per la Pau i les ONGs, col.lectius, sindicats, entitats, científics, etc. implicats a la Campanya “Per la pau, prou investigació militar!”, aquest projecte de Pressupostos, malgrat alguns lleugers canvis “segueix una línia continuista en matèria de R+D i manté l’aposta per la militarització científica desenvolupada pels anteriors governs en els darrers 10 anys”.

 

El Correu per la Pau és una publicació electrònica elaborada per la Fundació per la Pau des del mes de maig de 1999.
Per donar-vos d'alta automàticament, envieu un missatge a elcorreuperlapau-subscribe@grups.pangea.org
Per donar-vos de baixa automàticament envieu un missatge a elcorreuperlapau-unsubscribe@grups.pangea.org

Si teniu cap problema o voleu rebre més informació per correu postal (butlletins, tríptics, informació de les nostres activitats en general), feu-nos arribar la vostra adreça a info@fundacioperlapau.org

Podeu reenviar aquest missatge a qui cregueu oportú.

www.fundacioperlapau.org