El Correu per la Pau
(18 de Març de 2004)
 

 

AHIR, COM AVUI DIEM NO A LA GUERRA I RECORDEM QUE TENÍEM RAÓ

Declaració de la Fundació per la Pau a un any de l’inici de la guerra a l’Iraq

L'any passat, vam oposar-nos radicalment a la guerra d'Iraq. Amb molta altra gent, vam dir que era absurda, injusta i, com tota guerra, inhumana. I que les raons que donaven els que la van promoure eren absolutament inconsistents.

El 15 de Febrer del 2003 vam ser moltes i molts els que vam manifestar-nos a tot el món per dir que no acceptàvem aquesta guerra i que en cap cas es podia fer en el nostre nom. Vam denunciar que el govern espanyol no només donés suport a la guerra sinó que a més la volgués liderar en contra del sentiment majoritari de la societat.

Avui, quan fa un any de l’inici de l’atac, dues coses són ben clares.

La primera, que teníem raó. Avui, ja no hi ha ningú que es cregui les suposades bones intencions dels qui van iniciar aquesta guerra. Cap dels propòsits exposats s’han acomplert, més aviat al contrari: no hi ha encara democràcia a l’Iraq, no han aparegut armes de destrucció massiva, hi ha més violència i enfrontament que mai, el terrorisme internacional s’ha eixamplat i desenvolupat enlloc de reduir-se, etc.

La segona, que un govern favorable a la guerra i que no ha dubat a exercir un frau democràtic menyspreant les conviccions majoritàries de la població que ha de representar, ha perdut la confiança de la ciutadania.

Per tot això, animem la ciutadania a participar activament en les manifestacions contra la guerra que s’han convocat arreu del món per recordar que era una guerra injusta, que no hi havia cap motiu per dur-la a terme i que per a poder-la justificar es va recórrer a l’engany i a la manipulació. Però, també per denunciar que hi ha una ocupació militar que ha d’acabar i que el nou govern ha de complir rigorosament amb els seus compromisos contrets.

Cridem, finalment, a que el rebuig a aquesta guerra s’extengui als més de vint conflictes armats que avui només provoquen sofriment i misèria arreu del món. A que el “No a la Guerra” es concreti amb un compromís conscient i sòlid en l’impuls d’una nova cultura de la pau i de la noviolència, en la la defensa dels drets humans, en l’assumpció del desarmament i la desmilitarització, en la construcció d’un món just i democràtic i en la promoció del diàleg i la resolució pacífica dels conflictes.

Barcelona, 18 de març de 2004

 

Informació de les mobilitzacions:

 

El Correu per la Pau és una publicació electrònica elaborada per la Fundació per la Pau des del mes de maig de 1999.
Per donar-vos d'alta automàticament, envieu un missatge a elcorreuperlapau-subscribe@grups.pangea.org
Per donar-vos de baixa automàticament envieu un missatge a elcorreuperlapau-unsubscribe@grups.pangea.org

Si teniu cap problema o voleu rebre més informació per correu postal (butlletins, tríptics, informació de les nostres activitats en general), feu-nos arribar la vostra adreça a info@fundacioperlapau.org

Podeu reenviar aquest missatge a qui cregueu oportú.

www.fundacioperlapau.org