El Correu per la Pau
(11 de febrer de 2004)
 

 

1. UN ANY MÉS TARD, CONTINUEM DIENT NO A LA GUERRA

Sota el lema "No oblidem", les diferents plataformes Aturem la Guerra de Catalunya han convocat noves mobilitzacons contra l'ocupació a Iraq. Podeu trobar la informació actualitzada de les activitats que s'organitzen contra la guerra a la nostra web especial www.fundacioperlapau.org/iraq.

 

 

El Correu per la Pau és una publicació electrònica elaborada per la Fundació per la Pau des del mes de maig de 1999.
Per donar-vos d'alta automàticament, envieu un missatge a elcorreuperlapau-subscribe@grups.pangea.org
Per donar-vos de baixa automàticament envieu un missatge a elcorreuperlapau-unsubscribe@grups.pangea.org

Si teniu cap problema o voleu rebre més informació per correu postal (butlletins, tríptics, informació de les nostres activitats en general), feu-nos arribar la vostra adreça a info@fundacioperlapau.org

Podeu reenviar aquest missatge a qui cregueu oportú.

www.fundacioperlapau.org